Aby otrzymać dostęp do wersji demo systemu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Prosimy o korzystanie z najnowszych przeglądarek.
Po zamówieniu program dostarczany jest z wbudowaną przeglądarką.


Dane firmy:
Z15Group
Os. Czaplinieckie 1 lok. 16
97-400 Bełchatów
Telefon: 501079176
Mail: biuro@z15.pl
Strona www: http://z15.pl
NIP: 7692054871

Opis programu

Program "Reminder", służy przede wszystkim Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie w zapobieganiu pomyłek związanych z naliczaniem odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Program, zgodnie z art. 191 ust. 9-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), po wprowadzeniu danych dziecka (od 01.01.2012roku), przypomina użytkownikowi o zmianie wysokości wydatków ponoszonych przez gminę ( 10% , 30% ,50%), naliczając jednocześnie wysokość tych wydatków w kwotach proporcjonalnych do liczby dni pobytu w pieczyw danym miesiącu. W aplikacji został dokonany wyraźny podział na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.


Reminder.png

Dodatkowo na każde umieszczone w pieczy zastępczej dziecko, Użytkownik ma możliwość wystawienia gminie "Noty Księgowej", której wygląd może zostać dostosowany do wymogów jednostki. Każda Nota zostaje zarchiwizowana, tym samym program daje możliwość sprawdzenia czy nota została już wystawiona lub jakie treści/kwoty środków były wykazane w poprzednich miesiącach-latach.

Z chwilą usamodzielnienia się dziecka, mamy możliwość przeniesienia danych do archiwum ( w którym nadal mamy podgląd na wystawione wcześniej "Noty Księgowe").

Proponowany program, w wersji jak wyżej, przewidziany jest dla jednoosobowego stanowiska pracy.

W przypadkach pracy grupowej istnieje możliwość zabezpieczenia programu przed dostępem osób nieupoważnionych, poprzez dodanie do programu elementów zabezpieczeń takich jak konieczność loginu i indywidualnego hasła użytkownika (przed przystąpieniem Użytkownika do pracy w programie).

Ponadto program (za niewielka dopłatą) może zostać zmodyfikowany do potrzeb/preferencji jednostki (po wcześniejszym uzgodnieniu oraz wskazaniu przez użytkownika zakresu zmian) , np.: istnieje możliwość poszerzenia zakresu pracy programu o wprowadzanie segregacji gmin, układu alfabetycznego itp. – zmiany takie mogą być dokonane po uzgodnieniach ich zakresu i ceny za program, pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Z15Group.

Pomoc dotycząca programu

Pomoc znajduje się pod adresem pomoc.z15.pl